Meie tegemistest, ajaloost ja mütoloogiast

Pärnu JK Poseidoni peamiseks eesmärgiks ja tööväljundiks on sihipärane ning mõtestatud töö noorte jalgpallurite arendamisel Pärnumaal.

Klubi juured ulatuvad 2011. aastasse, mil klubi praegune esindusmeeskonna manager Silver Lulla otsustas sõpradega luua meeskonna JK Nirvaana, kellega esialgu Rahvaliigas mängida. 2013. aasta kevadel otsustasid Joonas Einfeldt ja Martin Kuldmägi teha sammu edasi ning luua ametlikult Pärnu JK Poseidon, kellega Pärnumaa jalgpalli arendamine tõsisemalt ette võtta. Esialgselt alustati Surju vallas, Sauga vallas ja Tahkuranna vallas. Sama aasta lõpus sai JK Nirvaanast Pärnu JK Poseidoni osa ning 2014. aastat alustati IV liigas juba ühiselt.

2014. aasta alguses laieneti Sindi linna. 2014. aastal osales klubil Eesti Noorte Meistrivõistlustel kaks võistkonda (2002 ja 2004 sündinud) ja esindusmeeskond saavutas IV liigas kolmanda koha. Sellest sai platvorm tulevikuks ja 2015. aastal suutis esindusmeeskond IV liiga oma tsooni võita ja tõusta III liigasse. Klubi laienes Häädemeeste valda ja Kilingi-Nõmme valda, paraku lõpetati tegevus Sauga vallas. Noorte meistrivõistlustel osales juba viis võistkonda, kes saavutasid juba esimesed suuremad võidud. Aastal 2016 alustas esindusmeeskond mängimist III liigas, kus esimesel hooajal saavutati 6. koht. Selle hooaja mälestusväärseim hetk oli kindlasti võit liigarivaal Vapruse üle.

Noorte meistrivõistlustel osales rekordilised 10 võistkonda. 2016 sügisel laieneti Are valda. 2017. aastal moodustati ENMV-ks 7 noorte võistkonda, muutes võistkonnad suuremaks ja konkurentsivõimelisemaks. Esindusmeeskond sai talveperioodil tugevaid täiendusi ja asuti taga ajama III liiga võitu.

Poseidoni nimelugu

Klubi nimetus Poseidon tuleneb vanakreeka mütoloogiast. Nimelt oli Poseidon ammuste kreeklaste jaoks üks kaheteistkümnest peajumalast, täpsemalt merejumal. Poseidonit kujutati tihti kui jumalust, kes sõitis oma kuldsete merihobustega üle vetesügavuste. Lisaks kandis ta võimast kolmharki, mis suutis mere hetkega möllama panna. Sellest muistsest ajast ning võõrast maast ei jää ka pisike Pärnu ilmtingimata väga kaugele. On ju Pärnu tuntud merelinn, olles sajandite jooksul olnud meremeestele tähtsaks sihtpunktiks või armsaks kodusadamaks. Võib loota ja uskuda, et vetevalitseja Poseidon tuleb oma väe ja kavalusega ka pärnakatele appi.

 

Klubilised eesmärgid ja tegevused

Pärnu JK Poseidoni eesmärgiks on tutvustada lastele seda rõõmu, mida nad võivad kogeda jalgpalli mängimisel. Pisikestele vutisõpradele õpetatakse nii moraalseid väärtusi kui ka erialaseid oskusi, mis aitaksid neid palliplatsil, aga ka muudes töödes-tegemistes. Klubi missioon on Pärnumaa noorte vaba aja sisustamine spordiga ning läbi selle täisväärtusliku ühiskonnaliikme kasvatamine, kaasates selle jaoks protsessi ka kogukonna liikmed. Lühemaajalisem ning saavutatav visioon on klubil aastaks 2020 tõusta esindusmeekonnaga Esiliiga B-sse ning noorliikmete arvu suurendamine 350 liikmeni, sh peaks esindusmeeskonnas mängima minimaalselt viis noortesüsteemi kasvandikku. Selle protsessi käigus väärtustame ja rõhutame aktiivseid eluviise, ausust, sõbralikkust, positiivsust ning ühtekuuluvustunnet.

 

Meie pakutavad treeningud on õpetlikud ja mängulised, nakatamaks lapsi jalgpallipisikuga. Treeningkorrad on eelnevalt hoolikalt läbi mõeldud ning mõtestatud: absoluutselt iga harjutus peab olema arendava eesmärgiga, aitamaks noorel jalgpalluril jõuda uuele tasemele. Klubi loob aktiivselt kontakte ka teiste jalgpalliklubidega, osalemaks turniiridel ja võistlustel. Pärnu JK Poseidon tahab pakkuda oma noortele võimalust kohtuda hulgaliselt erinevate võistkondadega üle kogu Eesti, saamaks toredaid kogemusi ning leidmaks uusi sõpru.


Klubi sisekorraeeskiri

 

1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine

1.1 Peale testaega (kuni 2 nädalat) peab iga lapsevanem teatama, kas laps soovib liituda MTÜ JK Pärnu Poseidon treeninggrupiga või soovitakse loobuda.
1.2 Liitumiseks tuleb täita vormikohane JK Poseidoni poolt antud ankeet.
1.3 Lapsevanem kohustub tasuma iga kuu arvena esitatavat liikmemaksu või aastamaksu vastavalt klubi poolt kehtestatud määrale hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks.
1.4 Kuumaks on lasteaia lapsel 8€. Koolilapsel 17€, kusjuures tasudes vähemasti kolm kuud korraga 15€. Kui peres on kaks koolilast, siis on kuumaks 12€ lapse kohta. Kui peres on kolm või rohkem koolilast, siis on kuumaks 10€ lapse kohta.
1.5 Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui neli nädalat).
1.6 Soovist klubist lahkuda teavitab noormängija lapsevanem kirjalikult või e-maili teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette.

2. Treeningud ja võistlused

2.1 Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 1-3 korda nädalas.
2.2 
Treeninguid viivad läbi mitmekesist jalgpallitausta omavad treenerid.
2.3 Kõigil treeninggrupi lastel on võimalus osaleda nende tasemele vastavatel võistlustel ja turniiridel.
2.4 Võistlustele minnes meeskonna nimekirja kinnitatud (eelnevalt mängija või lapsevanemaga kokku lepitud) mängija peab ootamatust loobumisest esimesel võimalusel ette teatama.

3. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängijad

3.1 Kõikidele noormängijatele, kes on MTÜ JK Pärnu Poseidon all registreeritud ENMV-le ning kes on omale vormistanud EJL jalgpallurilitsentsi, on tagatud võimalus osaleda hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.
3.2 
Juhul kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud teatama sellest varakult treenerile, et oleks võimalik teha korrektiive võistkonnas.
3.3 
ENMV-le registreerunud mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.
3.4 
Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

4. Lapsevanema kohustused

4.1 Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla, tekkivates küsimustes pöördub isiklikult treeneri poole.
4.2 
Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel loobub enda ja teiste laste juhendamisest.
4.3 
Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Võistlustel osalemiseks peab soetama oma vahenditega lapsele klubi poolt kinnitatud võistlusvormi.
4.4 Lapsevanem kohustub maksma liikmemaksu arvel märgitud kuupäevaks. Kui see pole võimalik, kohustub lapsevanem esimesel võimalusel treeneriga kontakteeruma ning lahendust leidma.

5. Klubi kohustused

5.1 Klubi tagab jalgpallialaselt haritud treenerid, kusjuures treeningud toimuvad võimalusel kahe treeneri osavõtul.
5.2 
Klubi tagab laste turvalisuse ning eakohased treeningud.
5.3 
Klubi tagab treeninguteks vajalikud tingimused.
5.4 
Klubi tagab treeninggrupi piisava suuruse korral võimaluse osaleda Eesti (Noorte) Meistrivõistlustel.

 

Tark mäng, tark klubi!
Pärnu JK Poseidon

logoo