Käes on aeg, mil …

 

POSEIDON TULI LINNA!

 

Nime poolest küll juba alates aastast 2013 just Pärnu jalgpalliklubi Poseidon, ent seni on meie treenerid toimetanud peamiselt maakonnas, pakkudes vutiharidust Sindis, Uulus, Kilingi-Nõmmes, Häädemeestel ja mitmetes teistes asulates. Pärnus viidi seni regulaarselt läbi vaid ühistreeninguid.

2021. aasta sügisest kõik aga muutus, sest Poseidon avas päris esimese treeningugrupi Pärnu linnas! Ja see ei ole lihtsalt üks grupp. See on uuenduslik lähenemine noorte huvitegevusele ja arengule spordis. See on nii mõneski mõttes revolutsioon.

* * *

Usume, et varajane spetsialiseerumine jalgpallile võib hilisemas eas erinevaid probleeme esile kutsuda. Usume vabasse ja rahulikku lapsepõlve ning soovime luua tingimused selleks, et lapsed saaksid kasvada võimalikult mitmekülgses, kuid siiski arendavas keskkonnas. Treeningutel kasutame periodiseerimist ja professionaalset treeningmetoodikat. See tähendab, et noormängija arengus ei ole kohta juhuslikkusele, vaid treeningud peavad olema detailselt ette planeeritud ning ajaliselt piiritletud. Lapsed väärivad parimaid treenereid!

Leiame, et võimalikult palju treenimine ei tee mängijast veel mängumeest, vaid esmatähtis on treeningute kvaliteet. Soovime teha vähem, aga paremini – töötame koos erinevate alade spetsialistidega, kes aitavad rikastada lapse (jalgpalli)maailma ja luua tugeva vundamendi tema kehalises baashariduses.

JK Poseidoni linnagrupp töötab uuenduslikul põhimõttel, mida Eesti vutimaastikul seni sisuliselt kasutatud ega arendatud pole. Pakume võimalust saada laiahaardeline algharidus, mis soodustab kehalist arengut hilisemas eas, mil aeg on spetsialiseerumiseks küps.

* * *

Meie tee noormängija arendamisel on järgmine – kujutame seda esmalt visuaalselt, kuid selgitame kõike lähemalt joonise all.

 

I osa (I ja II klass) – 2,5 treeningut nädalas
jalgpall, kergejõustik, male

Arenguredeli esimene aste seisneb eelkõige lapses spordihuvi tekitamises. Oluline on luua võimalikult mitmekesised eeldused, et lapse keha ja vaim valmistada ette järgmisteks arengujärkudeks; füüsilise baasvõimekuse edukamaks loomiseks töötavad lapsed ka kergejõustikutreeneri käe all, kus fookuses LKK (liikumine, kiirus, koordinatsioon) põhitõed.

Uuendusliku sammuna oleme õppekavasse integreerinud maletreeningu, mis toimub üle nädala. Lisaks kiiresti jooksmisele ja kõrgele hüppamisele peab jalgpallur suutma ka kärmelt mõelda, sest nagu öeldakse, mängitakse jalgpalli peaga! Maletreening aitab luua eeldused selleks, et mängija suudaks väljakul vastasest alati käigu võrra ees olla ja tekkivaid olukordi oma peas esmalt visualiseerida, et need seejärel edukalt ellu viia.

II osa (III ja IV klass) – 3,5 treeningut nädalas
jalgpall, kergejõustik, judo

Järgmisel sammul lisandub nädalasse teine jalgpallitreening, mis tähendab väikest nihet pallisõpruse poole, Endiselt on võtmetähtsusega ka LKK võimete mitmekülgne arendamine.

Maletreening asendub siin aga judoga – kontaktses spordialas, mida jalgpall kahtlemata on, ei piisa enamasti tehniliste elementide perfektsest sooritamisest isoleeritud keskkonnas. Jalgpall on mäng, mis nõuab erinevate üks-ühele olukordade kiiret lahendamist suurte kiiruste juures, see aga omakorda väga head kontrolli keha üle.

III osa (V ja VI klass) – 3,5 treeningut nädalas
jalgpall, kergejõustik, veetreening

Last ja lapsevanemaid ootab selle astme eel esimene tõsine valik. Kas minna esmase jalgpallile spetsialiseerumise teed või jätkata üldkehalisel arengul põhineva metoodikaga?

Kui laps otsustab jalgpalli kasuks, näeb kava ette kolme erialast treeningut nädalas, mille üheks osaks on jalgpallispetsiifilised LKK-treeningud. Lisandub veetreening, mis uudse lahendusena on end juba sisse söönud kergejõustikumaailma ja lükkab seniseid treeningute põhimõtteid edukalt ümber. Basseinitreeningud saavad tõsta sportlaste üldist võimekust, kaitstes neid samas ülekoormusvigastuste eest ja andes võimaluse treenida sagedamini.

Kas teadsid, et rinnuli vees seistes kaalub inimene vaid kümme protsenti oma kehakaalust? See tähendab võimalust treenida suurema intensiivsusega mitu päeva järjest, põhjustamata liigeste kulumist ja üldist lihaste valulikkust. Lisaks pakub vesi 12 protsenti suuremat vastupanu kui õhk. Kõige selle tulemusena võrdub 30 minutit basseinis treenimist ligikaudu kahe tunniga maismaal. Vesi sunnib sportlast oma lihaseid mitmekülgselt kasutama, arendab vastastikuseid lihaseid võrdsel määral ja õpetab neile kokku tõmbumist ja lõdvestamist.

Kui laps otsustab spordisuuna kasuks, jätkuvad jalgpalli- ja LKK-treeningud varasemas vahekorras. Lisandub üle nädala toimuv veetreening.

IV osa (VII kuni IX klass) – 4,5 treeningut nädalas
jalgpall, kergejõustik, veetreening

Noormängija kasvamise viimasel astmel on võimalik senist valikut kinnitada või muuta. Nii jalgpalli- kui ka spordisuunal tõusevad mahud: vutisuunal toimub neli erialast treeningut (milles sisaldub endiselt LKK) ja üle nädala veetreening, spordisuunal aga kolm jalgpallitreeningut, eraldi LKK ja veetreening.

* * *

2021. aasta sügisest avatud treeningugruppi ootame lapsi sünniaastaga 2013, 2014 ja 2015. Treeningud toimuvad Pärnu Tammsaare Kooli staadionil, minikunstmurul ja võimlas.

Noormängijat arenguteel saatvad LKK-treeningud ei toimu jalgpallitreenerite juhendamisel – neid viib läbi Treeningtiim OÜ, kelle kogenud spetsialistid on tegelenud mitmete Eestis tuntud kergejõustiklastega ja kes tegelevad igapäevaselt noorsportlaste arendamisega.

Maletreeningud viib lastele I osas läbi Ago Tominga, maailma maleföderatsiooni FIDE reitingupunktidega maletaja.

* * *

Grupi liikmemaks on 39€/kuu. JK Pärnu Poseidon MTÜ on akrediteeritud huvikool, seega on lastevanematel võimalik tulumaksuseaduse kohaselt tuludeklaratsioonis maha arvata lapse huviringi tasu.

Tark mäng, tark klubi!