Klubi sisekorraeeskiri

1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine

1.1 Peale tasuta prooviperioodi (kuni 2 nädalat) peab iga lapsevanem teatama, kas laps soovib liituda MTÜ JK Pärnu Poseidon treeninggrupiga või soovitakse loobuda.
1.2 Liitumiseks tuleb täita vormikohane JK Poseidoni poolt antud ankeet.
1.3 Lapsevanem kohustub tasuma iga kuu arvena esitatavat liikmemaksu või aastamaksu vastavalt klubi poolt kehtestatud määrale hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks.
1.4 Liikmemaks on 38 EUR kooliealisele liikmele ja 19/14 EUR lasteaiaealisele liikmele sõltuvalt treeninggrupist. Soodushinda saavad taotleda kahe või enama kooliealise trennilapsega või vähekindlustatud pered. Aasta- või poolaasta maksetena tasudes on võimalik säästa ühe kuu liikmemaks.

  • Detailsema liikmemaksude tabeli leiad siit.
  • Liikmemaksu soodustuse taotluse leiad siit.
  • Poolaasta- või aastamaksega tasumise taotluse leiad siit.

1.5 Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a suvekuud) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud. Soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui neli nädalat.
1.6 Klubist lahkumise soovist teavitab noormängija lapsevanem kirjalikult või e-maili teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette.

2. Treeningud ja võistlused

2.1 Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 1-4 korda nädalas.
2.2 
Treeninguid viivad läbi mitmekesist jalgpallitausta omavad ambitsioonikad ja arenemistahtelised noortesuuna juhi poolt välja valitud treenerid.
2.3 Kõigil treeninggrupi lastel on võimalus osaleda nende tasemele vastavatel võistlustel ja turniiridel vastavalt treeneri otsusele.
2.4 Võistlustele minnes meeskonna nimekirja kinnitatud (eelnevalt mängija või lapsevanemaga kokku lepitud) mängija peab ootamatust loobumisest esimesel võimalusel ette teatama.

3. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängijad

3.1 Kõikidele noormängijatele, kes on MTÜ JK Pärnu Poseidon all registreeritud ENMV-le ning kes on omale vormistanud EJL jalgpallurilitsentsi, on tagatud võimalus osaleda hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes. NB! EJL jalgpallurilitsentsi vormistamine on lapsevanema ja mängija otsene leping Eesti Jalgpalli Liiduga (mitte klubiga), seega tuleb litsents vormistada otse läbi EJL-i.
3.2
Kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud teatama sellest varakult treenerile, et oleks võimalik teha korrektiive võistkonnas.
3.3 
ENMV-le registreerunud mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.
3.4 
Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL-i poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

4. Lapsevanema kohustused

4.1 Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistluseid puudutavates otsustes treenerit ning ei sea avalikult tema kompetentsust kahtluse alla, tekkivates küsimustes pöördub isiklikult treeneri poole.
4.2 
Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel loobub enda ja teiste laste juhendamisest.
4.3 Lapsevanemal on keelatud treeningutel ja võistlustel mängu ajal mängijatele vastuseid ette hüüda või õpetada. Keelatud on väravate taga seismine. Treeningute vaatamine on lubatud treeneri loal ja ilma trenni segamata. 
4.4 
Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Võistlustel osalemiseks peab soetama oma vahenditega lapsele klubi poolt kinnitatud võistlusvormi.
4.5 Lapsevanem kohustub maksma liikmemaksu arvel märgitud kuupäevaks. Kui see pole võimalik, kohustub lapsevanem esimesel võimalusel tegevjuhiga kontakteeruma ning lahenduse leidma.
4.6 Lapsevanem kohustub kommertsturniiridel (ehk võistlused ja mängud, mis ei ole osa Eesti Meistrivõistlustest, aga on osa treeningprotsessist) osalus- ja transpordikulu tasuma oma vahenditega.
4.7 Lapsevanem kohustub käima lapsega igal aastal korra spordiarsti juures (kuni U10 võib ka perearsti juures) ja tuua kehtiv tervisetõend treeneri kätte.

5. Klubi kohustused

5.1 Klubi tagab jalgpallialaselt haritud treenerid, kelle pidevat arengut suunab noortesuuna juht.
5.2 
Klubi tagab lastele turvalise treeningprotsessi ning eakohased treeningud.
5.3 Klubi tagab treeningvarustuse (pallid, vestid, torbikud jms) olemasolu treeningutel.
5.4 
Klubi, koos kohalike omavalitsuste, koolide ja spordihoonetega, tagab treeninguteks vajalikud tingimused.
5.5
Klubi tagab treeninggrupi piisava suuruse korral võimaluse osaleda Eesti (Noorte) Meistrivõistlustel.
5.6 Klubi tagab tasuta välismängude (ehk väljaspool Pärnu maakonda) transpordi Pärnust Pärnusse Eesti Noorte Meistrivõistluste mängudel ja turniiridel.

6. Isikuandmete kaitse

6.1 MTÜ JK Pärnu Poseidon tagab laste ja lapsevanemate isikuandmete töötlemisel nende turvalisuse ja kasutab andmeid vaid tööks vajalike süsteemide haldamisel.
6.2 Isikuandmete esitamine toimub läbi ankeedi, millega astutakse klubi liikmeks. Klubi küsib ja kasutab vaid andmeid, mis on vajalikud klubi töös.
6.3 Klubi vastutab isikuandmete jagamise eest volitatud töötlejatega, kellega andmete jagamine on klubi töös vajalik (OÜ Sportlyzer). 
6.4
 Isikuandmeid säilitatakse, kuni isik on klubi liige, ja kustutatakse seejärel mõistliku aja möödudes.
6.5 Klubi liikmel on õigus igal hetkel tema enda esitatud andmetega tutvuda, neid muuta või parandada, piirata nende töötlemist, paluda need kustutada või esitada kaebus andmete kasutamise kohta andmekaitseasutusele.